Pravidla užívání fóra

Svým přístupem na toto fórum souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte toto fórum, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním tohoto fóra s těmito podmínkami souhlasíte.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí provozovatel tohoto fóra, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. Souhlasíte s tím, že provozovatel tohoto fóra a jím pověřené osoby má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Pokud se bude některé téma na tomto fóru opakovat více než jednou nebo si budou témata svým obsahem podobná, vyhrazujeme si právo vložený příspěvek přesunout a duplicitní vlákno tématu zrušit.

Uživatelé mohou ke svým odpovědím, novým tématům a příspěvkům vkládat textové a obrázkové přílohy o velikosti max. 2 MB / 1 soubor. Obrázková příloha do velikosti max. 640 x 480px bude ve vláknu zobrazena přímo. Registrovaní uživatelé mohou také své příspěvky dodatečně modifikovat, opravovat a smazat.