1

Téma: Ivan čaj - fermentovaný list Vrbovky úzkolisté

IVAN ČAJ - Elixír života našich předků

Dárkyně Ivan čaje – Vrbovka úzkolistá
Příroda nám dává vše potřebné pro náš život a naše zdraví. Jen my jsme zapomněli, jak tyto dary přírody používat. Lidová moudrost, předávaná z generace na generaci, nám zde zanechala informace o mimořádných vlastnostech Ivan čaje.
Ivan čaj je již od pradávna unikátním nástrojem přírody, který umožňuje celení těla hmotného i těl jemnohmotných.

Lidské tělo dostává mnoho ran – jak fyzických, tak nefyzických (emocionální, psychické, mentální).  A tak příroda – jakožto udržovatelka všeho živého – nám nabízí bylinku s názvem vrbovka úzkolistá, která nám v mnohém dokáže život usnadnit, ulehčit, uvolnit naše fyzické i nefyzické bloky a tím nás dostat do našeho harmonického středu a umožní nám snadno žít. Naším cílem je vám tuto moudrost předat v co nejpravdivější podobě.

Jedním aspektem je přirozená bylinka, která vyrostla ze země, vláhy a slunce podle unikátní informace, která se projevila v jejím tvaru, barvě a vůni. Druhým aspektem je doba, kdy je bylinka připravena k tomu, aby nám posloužila, a postup správné přípravy této bylinky, aby mohla předat své dary nám, živým bytostem. Zde přišel ke slovu pradávný přirozený proces fermentace, který spočívá v pozvolném sušení předem navlhčené a ve vlhku uskladněné vrbovky. Ta během sušení uvolňuje enzymy, různé druhy silic a látek, které Ivan čaj tvoří. Ty se dostávají do přirozené formy, snadno vstřebatelné pro lidský organismus. Vznikne tak voňavý bylinkový nektar, jenž po zalití čistou pramenitou horkou vodou uvolní tyto látky, a člověk je může pouhým pitím vstřebat do svého organismu.

Ivan čaj má blahodárné účinky na tělo fyzické, emocionální, mentální a psychické. Jestliže něco má mít blahodárné účinky, je potřeba tyto účinky pocítit ihned. Pakliže vše uděláme správně. A to si může každý ověřit při pití vrbovky úzkolisté, která pro vás byla správným způsobem připravena.

Po zalití čaje horkou vodou (60 – 90 stupňů) můžete vidět změnu jeho barvy od světlé až po temně tmavou, přičemž v každém okamžiku je čaj vhodný pro jiný druh celení a harmonizace. Proto si každý z vás může vybrat, která z barev a vůní je pro vás nejpříjemnější. Když umíte naslouchat svému tělu a sami sobě, pak vždy zvolíte ten pravý okamžik, kdy čaj pít. Vedlejšími projevy jsou lehkost pití, příjemná vůně, pocit uvolnění, pocit navracející se síly do těla a mnoho dalších projevů, které pocítíte.

Historie tohoto čaje sahá do XII. století. Studiem blahodárných účinků této rostliny se zabýval počátkem dvacátého století i lékař a výzkumník Petr Alexandrovič Badmaev.

Co je Vrbovka úzkolistá?

Botanická charakteristika:
Vytrvalá bylina z čeledi pupalkovité (Onagraceae), vysoká až 2 metry. Kořen je hrubý a dlouhý až 1 metr, s četnými výhonky. Stonky vztyčené přímo, jednoduché nebo mírně rozvětvené, kulaté, holé. Listy jsou střídavé, přisedlé nebo na velmi krátkých stopkách, lineárně kopinaté, na vrchu špičaté s nápadnými žilkami. Květy jsou uspořádané v květenstvích a tvoří charakteristický kónický tvar dosahující délky až 40 cm. Květy jsou čtyřčetné, kališní lístky jsou 4, o málo kratší než korunní lístky. Korunní lístky jsou taky 4, jsou nejčastěji 10 – 16 mm dlouhé, na vrcholu zaokrouhlené nebo velmi mírně vykrojené, horní trochu větší než dolní, jsou velké, purpurově růžové, při sušení namodralé, široce otevřené. Plodem je 4 – 8 cm dlouhá tobolka, v obrysu čárkovitého tvaru, čtyřhranná a čtyřpouzdrá, otvírá se čtyřmi chlopněmi, obsahuje mnoho semen. Semena jsou 1 – 1,3 mm dlouhá, na vrcholu s chmýřím, osemení je hladké. Šíří se pomocí větru (anemochorie). Počet chromozómů je 2n = 36. Jedna rostlina vyprodukuje za vegetační období 20 000 semen. Rostlina se rozmnožuje semeny a kořeny.

Doba květu:
Kvete od poloviny června do poloviny srpna. Plody dozrávají v září.

Stanoviště:
Roste na písečných a jílových půdách, na pasekách, v jehličnatých a smíšených lesích, blízko příkopů, na odvodněných rašeliništích, podél železničních násypů.

Místo výskytu:
Roste téměř v celé Evropě, vzácný výskyt nebo absence je jen na úplném jihu. Vyskytuje se také na Islandu, v Grónsku, Rusku, Asii, Malé Asii, na Kavkazu, od Sibiře až po Dálný východ. Roste i v Japonsku. Její areál zabírá také velkou část Severní Ameriky, chybí jen v jižních částech USA.

Sběr a sušení:
Používají se kořeny, listy a květy rostliny, které se sbírají v čase kvetení. Suší se pod střechou v dobře větraných prostorech tak, že se rozloží v tenké vrstvě a pravidelně se míchají. Trvanlivost v sušeném stavu je 2 – 5 let, ve fermentovaném stavu minimálně 5 let.

Kořeny se sbírají na podzim, očistí se od půdy a suší se v sušičkách, pecích, troubách při teplotě 65 – 70 °C. Trvanlivost kořenů je 3 roky.


Tajemství výroby Ivan čaje v procesu fermentace
Fermentované listy a květy Ivan čaje si zachovávají svoje vlastnosti, složení, přirozenou barvu a přírodní aroma. Výraz „fermentace“ se poprvé začal používat v roce 1901 jako název procesu kvašení. Fermentace je oxidace směsi čajových polyfenolů a čajových enzymů, které daný proces aktivují.

Proces výroby čaje má několik fází. Po sběru, částečném sušení a skroucení začíná další fáze zpracování – fermentace. Někteří si myslí, že fermentace je stejný proces jako kvašení. Jsou to podobné procesy, ale je mezi nimi rozdíl.

Oxidace čaje je biochemický proces, při kterém pod vlivem kyslíku dochází ke změně látek nacházejících se v čajových listech. Všichni víme, že když rozřežeme jablko a necháme ho na vzduchu, tak ztmavne a změní aroma na povrchu rozřezané části. Něco podobného se děje i s čajovými listy impregnovanými vlastní šťávou. Oxidace může probíhat spontánně, nebo řízeně. V některých případech spontánní oxidace začíná už ve fázi vadnutí listů.

Spontánní oxidace se používá při výrobě méně fermentovaných bílých čajů, ale i černých čajů. U zelených a žlutých čajů se oxidaci zamezuje pařením, sušením nebo pražením.

Proces řízené oxidace se používá zejména při výrobě čínského a černého čaje. V procesu oxidace se z čajových lístků uvolňuje oxid uhličitý, který způsobuje zahřívání čajové suroviny. Pokud by se umožnil vyšší nárůst teploty suroviny, proces oxidace by se vymknul kontrole, a pokud by se surovina více ochladila, tak se proces zastaví. Proto je při fermentaci důležité sledovat teplotu a vlhkost vzduchu a zajistit také stálou ventilaci v místnosti.

Na konci tohoto procesu získávají čajové listy řadu očekávaných chuťových kvalit, svěží nasycené aroma a požadovaný stupeň síly. Varianty chuti, aromatu a síly můžou být dosaženy regulováním délky procesu fermentace, změnou teploty a vlhkosti vzduchu. Když odborník určí připravenost čajových listů, tak se proces oxidace zastaví a následuje závěrečná fáze – sušení.

Fermentace čaje je proces oxidace čajových listů za přítomnosti určitých bakterií. Jestliže je čajové listy obsahují ze své podstaty, tak se fermentace ničím neliší od oxidace. Pokud je čajové listy neobsahují nebo jich obsahují nedostatek, je nutné jimi čajové listy nasytit. Při výrobě některých druhů čaje se čajové listy naloží do vaků, které se nechají v kupě s odkrytým povrchem. Někdy se zakrývají kvůli zvýšení teploty, při níž probíhají potřebné biochemické procesy. Tyto kupy se čas od času promíchají, aby se zrychlil proces fermentace a aby byl dostatek kyslíku k rozvoji potřebných bakterií.

Po dobu fermentace se barva čajových listů zvýrazní a stává se mnohem tmavší. Skroucením uvolněná míza čajových listů mění květové aroma na ovocné, dále na ořechové a nakonec na pikantní. Je důležité včas zastavit proces fermentace a oxidace v potřebné etapě a následně čajové listy vysušit. Právě délka fáze fermentace a oxidace jsou faktory, které určují druh a kvalitu čaje.

Tisíce roků naši předkové hojně užívali výjimečný nápoj, který nazývali elixírem života. Tento nápoj z fermentované vrbovky úzkolisté je známý pod názvem Ivan čaj. Svými blahodárnými účinky na zdraví člověka získal Ivan čaj také označení jako elixír života, elixír mladosti nebo univerzální přírodní lékárnička. Vrbovka úzkolistá hojně roste v našich krajích a na severní polokouli. Proto Ivan čaj výborně vyhovuje naší genetice, jeho komplex minerálů a vitamínů je dokonale asimilovaný našemu organismu.

V archivních pramenech z XII. století se často vzpomínají různé recepty jídel a nápojů z Ivan čaje. Ještě relativně nedávno v XIX. století se z Ruska dovážely stovky tun kvalitního Ivan čaje do Evropy. Ivan čaj nesměl chybět na žádném evropském a ruském šlechtickém dvoře. Na anglickém královském dvoře se Ivan čaj vyhotovený podle starých ruských receptů podával jako přepychový čaj z Ruska. Název Ivan čaj vznikl právě v Evropě, kde lidé popíjeli oblíbený „čaj od Ivana“. Pro všechny byl Ivan čaj zdrojem zdraví, energie a duševní pohody.

Lahodná chuť a jemné aroma jsou charakteristické pro správně zpracovaný a připravený Ivan čaj. Se svým počtem prospěšných vlastností a účinků pozitivních pro organismus nemá Ivan čaj mezi nápoji obdobu. Jeho unikátní vlastnosti potvrzují mnohé výzkumy renomovaných vědců a institucí. Právě tyto výjimečné vlastnosti Ivan čaje způsobily koncem 19. století snahy určitých skupin o dehonestaci a vytlačení Ivan čaj z trhu s cílem nahradit ho dovozem méně kvalitního čaje z kolonií v Indii a v Číně. Ivan čaj neobsahuje kofein, puriny ani kyselinu močovou a šťavelovou, které se dostávají do organismu právě kávou a čaji.

V současné době si lidé zase začínají uvědomovat sílu přírody a začínají se zajímat o své zdraví. Proto Vám společnost EKOSFERA přináší tento zapomenutý výjimečný nápoj našich moudrých předků, fermentovaný Ivan čaj z Komarice. Fermentace mu dává další spektrum užitečných vlastností, vytváří neopakovatelné medové aroma a jantarovou barvu nápoje. Obsah biologicky aktivních látek v Ivan čaji se liší v závislosti na čase sběru, kvalitě rostlin, místě růstu a technologii zpracování. Naše technologie zpracování a fermentace vylučuje používání vysokých teplot. Ivan čaj ze severu se považuje za kvalitnější, protože studené léto přispívá k vyšší akumulaci užitečných látek v rostlinách. Náš Ivan čaj z Komarice pochází ze severu Ruska, z ekologicky čisté Archangelské oblasti, z údolí řeky Severná Dvina, která ústí do Bílého moře.


Co obsahuje Ivanův čaj?
Obsahuje 70 stopových prvků, včetně významného množství železa, hořčíku, draslíku, sodíku a mědi. Dále je zdrojem 18 aminokyselin, které jsou snadno absorbovány do těla a rychle dodají energii. Obsahuje také velké množství vitamínu C (až 6x více než citron).
Kromě vitamínu C obsahuje vitamíny skupiny B a karoten. V čaji jsou rovněž obsaženy bioflavonoidy, pektin a chlorofyl.

Naopak Ivanův čaj neobsahuje kyselinu šťavelovou, kofein, jeho deriváty a puriny. Za jeho největší přednost je považována právě absence kofeinu, protože ten při častém pití kávy, čínského nebo indického čaje z rostliny Camellia chinensis (čajovník pravý) narušuje metabolické procesy v našem těle, odvodňuje, zbavuje tělo důležitých stopových prvků a vitamínů, při vyšší toleranci organismu na kofein, po krátkém nabuzení, paradoxně způsobuje podrážděnost, třes, pokles nálady, únavu a pocit deficitu energie. To se vám při častém pití Ivan čaje nestane a vy zůstane stále v rovnováze. 

Flavonoidy v čaji
Ivan čaj obsahuje mnoho užitečných látek, jako je například vitamín C, kterého je v něm třikrát více než v pomerančích. Dále obsahuje třísloviny, minerální látky, ale nejdůležitější jsou flavonoidy, kterých je v Ivan čaji mnohem víc než v běžném čaji.

Nejznámějším flavonoidem, jenž má příznivý vliv na krevní cévy, je rutin, někdy taky označovaný jako vitamín P a C2. Tento flavonoid snižuje kapilární křehkost. Je dokázané, že jiné flavonoidy obsažené v Ivan čaji mají antioxidační účinek a eliminují volné radikály.

Volné radikály se tvoří v organismu člověka vlivem nepříznivých faktorů, jako jsou ultrafialové záření, elektromagnetické pole atd. Flavonoidy poskytují zdravým buňkám ochrannou bariéru před mutací. Chrání tkáně organismu před poškozením způsobeným nadměrným uvolněním histaminu (látky, která se tvoří při zánětu a alergii). Ivan čaj poskytuje též další možnosti pro léčení astmatu a alergických reakcí.

Uskutečněné testy vzorku fermentovaného Ivan čaje a černého čaje v Centru certifikací a kontroly kvality ministerstva zdravotnictví v Moskvě ukázaly, že fermentovaný Ivan čaj obsahuje více vitamínu C, beta karotenu a flavonoidů než černý čaj.

Výhody absence kofeinu v Ivan čaji:
Jednou z nejpozoruhodnějších vlastností Ivan čaje – Vrbovky úzkolisté je úplná absence kofeinu. Vlivem kofeinu se zrychluje činnost srdce a zvyšuje se krevní tlak. V průměru po 40 minutách se zlepšuje nálada v důsledku uvolnění dopaminu, ale po 3 hodinách účinky kofeinu ustupují a dostavuje se únava, letargie a klesá schopnost pracovat. Aby se únava a pokles nálady s klesající hladinou kofeinu eleminovala, je třeba opět vypít kávu nebo pravý čaj s obsahem kofeinu. Tím vzniká návyk a zvyšuje se potřeba neustále navyšovat dávky kofeinu, aby jste cítili opět fit a dostavil se opět stimulační účinek. Díky absenci kofeinu v Ivan čaji tato rizika návyku odpadají a tím se Ivan čaj stává nápojem pro každého, nápojem na celý den, i na večer, nápojem, který můžete popíjet stále, bez rizika předávkování kofeinem.
Kofein má též vliv na mozkové buňky a jejich nadměrnou stimulací je nutí spotřebovávat část nouzových zásob energie.

Již akademik I. P. Pavlov zjistil, že velké dávky kofeinu způsobují vyčerpání nervových buněk. To znamená, že toto „pozvednutí ducha“ provází zvýšená spotřeba energie. Při pravidelné spotřebě kofeinu odchází z mozku všechny síly. Když vznikne v mozku potřeba sáhnout do energetických rezerv, aby se vyrovnal s krizí, tak nedostatek energie rázně snižuje jeho efektivitu. Eliminace energetických zásob v mozku v důsledku konzumace kofeinu je jednou z hlavních příčin souvisejících s poruchou pozornosti.

Kofein způsobuje ještě jeden druh škodlivých účinků na mozek. Nejen že devastuje zásoby energie v mozku a tím způsobuje poruchy pozornosti, ale inhibuje i aktivitu enzymu hrajícího klíčovou úlohu v procesu „formování paměti“ v mozkových buňkách.

Kofein je přírodní diuretikum. Nutí organismus odvádět více vody, než je obsaženo v nápoji. Kromě toho, tanin obsažený v čaji (až do 18 %) váže nerozpustné sloučeniny a odvádí z trávicích orgánů vápník, hořčík, fosfor a další užitečné stopové prvky.

Kofein zvyšuje srdeční činnost a motorickou aktivitu. Prostřednictvím toho se zlepšuje cirkulace krve v tkáních. Člověk cítí jakoby příliv sil, zlepšuje se mu nálada, zostřuje se mu vnímání. Ale to jen na krátký čas a dávku je potřebné znovu opakovat.

Dnes už všichni vědí, co je kofein, ale bohužel ne každý je obeznámený s jeho kontraindikacemi. Kofein je zakázaný při nespavosti, hypertenzi, ateroskleróze, glykémii, organických nemocech kardiovaskulárního systému apod.

Kofein se nachází v čajovníku pravém, čili indickém, anglickém a čínském čaji!
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, čaj obsahuje více kofeinu než káva. Jestliže jedno espresso připravené ze 100% Arabiky obsahuje 1,2 % kofeinu, v jednom šálku kvalitního černého čaje může být podíl kofeinu až 4 % – dle kvality čaje. Rovněž je pro obsah kofeinu důležitá příprava čaje. Čím více stupňů voda má, tím aktivněji se kofein uvolňuje. Množství kofeinu závisí také na době vyluhování; čím delší je doba vyluhování, tím více kofeinu se uvolní.

Výluh Ivan čaje si uchovává svoje vlastnosti a vůni po dobu tří dnů.

V Ivan čaji nejsou kofein, purinové látky a kyselina šťavelová, které patří k hlavním viníkům metabolických poruch. Lidé, kteří pravidelně pijí Ivan čaj, se stávají více vyrovnanými, pociťují lehkost a klid. Přitom Ivan čaj nezpůsobuje závislost.

Zdroj informací: http://www.ekosfera.vision/

Písmo svaté, Sirach 38, verš 4: Nejvyšší stvořil ze země léky a rozumný jimi nepohrdá!
Navštivte také náš e-shop

2

Re: Ivan čaj - fermentovaný list Vrbovky úzkolisté

Vrbovka je skvělá záležitost. Můj děda ho pil co ho pamatuji. Prožil válku a byl zdravý až do smrti. Dožil se 81 let a vždycky říkal, že za to zdraví vděčí ruskému čaji z vrbovky. Ochutnal jsem to, ale už nepamatuji jak to šmakuje. Určitě si koupím aspoň jedno balení na zkoušku  tongue tongue tongue tongue tongue tongue  roll  roll  roll  roll  lol