HERBÁŘ
Kotvičník zemní (Tribulus terrestris)

 
tribulus-terrestris.jpg

Odborné zdroje uvádějí:

Kotvičník zemní, latinsky Tribulus terrestris je víceletá subtropická rostlina vzdáleně příbuzná bodlákům. Český botanický název je kotvičník pozemní. Nejhojnější výskyt rostliny je na Indickém subkontinentu, v Indonésii, na některých velkých ostrovech Oceánie, ale také na Slovensku (Záhorská a Podunajská nížina). U nás se kultivuje na farmách. Jako léčivou rostlinu znali kotvičník zemní již starověcí léčitelé v Číně, Indii a Mezopotámii. Odvar z různých částí rostliny se tradičně používal ke zlepšení činnosti jater a posílení usínajícího zájmu o sexuální život. Kotvičník zemní jako léčivá bylina je jedním z příkladů toho, jak se vyvíjel přístup zdravotních odborníků k využívání přírodních plodin v terapii v průběhu věků a napříč kulturami. Středověkým evropským léčitelům říkal Kotvičník zemní jen velmi málo, novověká přírodní medicína jej prakticky neznala vůbec. Nepochybně v tom sehrála svou úlohu i technická a ekonomická obtížnost dovozů rostliny do Evropy. Teprve od 70. let 20. století, v závislosti na nových poznatcích v neuroendokrinologii a biochemii, se zájem širší obce badatelů začal pozvolna obracet znovu k přírodním léčivým zdrojům z rostlinné říše. Hlubší pochopení biotransformačních procesů umožnilo diferencovanější přístup ke studiu a využívání léčebného potenciálu rostlinných biochemikálií. V průběhu doby vědci zjistili, že principy, jimiž se řídí život jednodušších živých organismů včetně rostlin, se v ničem podstatném neliší od principů, jimiž se řídí život nejsložitějších živých tvorů, člověka nevyjímaje.

I rostliny mají svou vlastní "neuroendokrinní" soustavu, v níž spočívá klíč programující délku života jejich druhu i každého jedince, a která jim umožňuje vnímat okolní prostředí a reagovat na jeho změny učením se i vyjádřením "pocitů". Stejně jako u člověka, i u rostlin probíhají anabolické a katabolické procesy a působí homeostatický režim vyváženosti biologických dějů, zahrnující jak "krevní oběh" a jeho tlak, tak i acidobazickou rovnováhu a ostatní vitální funkce. Stejně jako u člověka, i u rostlin vysoká hladina jejich "anabolických steroidů" znamená mládí a zdraví rostliny. Právě v 70. letech 20. století začalo dozrávat poznání o tom, které biochemikálie plní v rostlinách funkci anabolických steroidů tak, jak ji známe u savců a u člověka. Následně se začalo cestou experimentů potvrzovat, že tyto rostlinné biochemikálie dokáží stimulovat a harmonizovat anabolické procesy v lidském organismu ze zdravotního hlediska bezpečněji než suplementárně podané analogické neurohormony získané z tkání savců. Fytosteroly se staly nadále předmětem zvláštního studia jako velmi specifická skupina biolátek významných pro humánní výživu i terapii degenerativních chronických onemocnění.

Doposud dosažené výsledky studia fytosterolů a jejich vlivu na lidské biochemické procesy jsou velmi slibné, povzbuzující a v lecčems i převratné. Zatím se zdá, že směs fytosterolů, kterou najdeme v plodech a kořenech Kotvičníku zemního, patří k nejefektivnějším kombinacím, které věda v jediné rostlině objevila. Sušina plodů a kořene rostliny obsahuje více než 45% směsi furostanolu, furostenedionu a protodioscinu, tedy fytosterolů, které jsou v rostlinné říši víceméně univerzálními "anaboliky". Patří k nim především saponiny – chlórgenin, gitigenin, diosgenin, ruskogenin, trogoghenin a další. Dále je kotvičník bohatý na alkaloidy harman a harmin, bioflavonoidy, glykosidy, flavonoidy, třísloviny, pryskyřice a další látky. Listy a nať rostliny mají v sušině asi 12,1 % bílkovin, 2,6 % tuku, 40,8 % sacharidů, 27,8 % vlákniny a 16,7 % minerálních látek. Surová sušina obsahuje také asi 2,8 % steroidních saponinů, alkaloidy, flavonoidy, pryskyřice, třísloviny a také 160 mg % vitamínu C. V kořenech se nachází zejména saponin diosgenin.  Extrakty Kotvičníku zemního se vyrábějí standardizací na obsah saponinů. Extrakty s vysokým obsahem saponinů obvykle obsahují 20 - 30% protodioscinu.


Výzkum Kotvičníku:
S vlastním výzkumem začala Bulharská vojenská lékařská akademie v roce 1974 za pozdější spolupráce farmakologické sekce Bulharské akademie věd. Ve druhé polovině 80. let byl koncentrovaný výtažek fytosterolů z Kotvičníku zemního patentován pod názvem Tribestan jako léčivo s indikací léčby premenstruálního a postmenopauzálního syndromu u žen a andropauzálního syndromu u mužů. Bylo také zjištěno, že Kotvičník zemní obsahuje i taniny, sacharidy, steroly, derivát diosgeninu desoxidiosgenin, gracillin dioxin a terrestrosiny A – E. Kotvičník dlouhodobě zvyšuje zájem o sexuální život a to u obou pohlaví. Klinické zkoušky zjistily, že účinné látky z kotvičníku podstatně zvyšují pohlavní touhy a způsobují i dramatický nárůst svalové hmoty na úkor tuků. U mužů zvyšují hladinu testosteronu až o 30% u žen podstatně zvyšují hladinu estrogenů.


Zde můžete zakoupit produkty obsahující  Kotvičník zemní


ViNaturae ©2011