HERBÁŘ
Křídlatka japonská


Polygonum_cuspidatum.jpg
O rostlině:
Křídlatka japonská nebo také Rdesno kopinaté je známá především pro svůj vysoký obsah Resveratrolu. To je název účinného polyfenolu obsaženého v některých vybraných rostlinách. Právě kořen Křídlatky japonské je pro průmyslovou výrobu Resveratrolu užíván asi nejvíce, ale hojně se také Resveratrol vyskytuje v červeném hroznu. Křídlatka japonská je statná, vytrvalá, rychle se rozrůstající invazivní rostlina dosahující výšky okolo 2 metrů a vytvářející téměř neprostupné porosty. Její domovinou je severovýchod Asie (Japonsko, Čína Tajwan a Korejský poloostrov), kde obývá vlhčí údolí a horské svahy, vzácněji roste i na okrajích horských políček ve vyšších nadmořských výškách až do 2600 m n. m. Roste většinou na chudé půdě. Evropa s ní byla poprvé seznámena v roce 1825 holandským vědcem von Sieboldem. Ve větším množství byla dovezena roku 1848 a následně se začala pěstovat a prodávat do mnoha zemí jako dekorační rostlina zahrad a parků.


Co je Resveratrol:
Klinickými testy bylo zjištěno, že Resveratrol funguje jako velmi silný antioxidant, který chrání buňky před volnými kyslíkovými radikály v těle. Má také jedinečný mechanismus účinku, který je zodpovědný za dlouhověkost. S trochou nadsázky se dá říci, že se jedná o lidstvem neustále hledaný, mystický, elexír mládí a dlouhého života. Některé studie uvádějí, že Resveratrol chrání DNA před poškozením a může hrát velmi důležitou roli v ochraně buněk před zhoubným bujením. Aktivně též zpomaluje buněčný cyklus přirozeného stárnutí, čímž se dá dosáhnou dlouhověkosti, kterou mají někteří lidé geneticky danou. Zkoumání účinků Resveratrolu na lidský  organismus se stalo předmětem mnoha odborných studií vědců z mnoha zemí světa a trvá doposud. Resveratrol produkují také nekteré rostliny při napadení bakteriemi či houbami. Zdá se tak, že se jedná o jejich přirozený obranný mechanismus. Studie doktora Davida Sinclaira na Harvard University prokázala, že Resveratrol ovlivňuje činnost genů produkujících Sirtuin, což je skupina sedmi genů spojených s procesem přirozeného stárnutí, jinak nazývané jako geny dlouhověkosti. Klíčem pro prodloužení života je zvýšení aktivity genu, který u kvasinek nese označení SIR2 a u člověka se skrývá za podobnou zkratkou SIR1. Resveratrol zvyšuje aktivitu životadárného genu SIRT1 v lidských buňkách až 13 krát. Tyto geny regulují četné biologické procesy a opravují poškozenou DNA. Právě Sirtuiny jsou považovány za molekuly s blahodárným účinkem na zdraví, možná až se zázračným efektem prodloužení života. Sirtuin činí dědičnou informaci odolnější k poškození, což má na prodloužení délky života zásadní vliv. Chrání před poškozením DNA a brání tak škodám, jež v našich buňkách s postupujícím věkem páchají například volné radikály.

Francouzský paradox:
Je statisticky prokázané, že Francouzi trpí asi o 40% nižším výskytem kardiovaskulárních chorob, než jaký by odpovídal množství tuku, jež konzumují v potravě. Na rozdíl od jiných konzumentů tuků popíjejí Francouzi ve zvýšené míře červené víno. Když pomineme rizika spojené s pravidelnou konzumací alkoholických nápojů, zdá se, že právě  Resveratrol obsažený v červeném víně aktivuje v těle francouzských pijáků červeného moku geny pro Sirtuiny. Buňky, které by jinak byly nezdravým životním stylem vážně poškozeny, mají díky sirtuinům šanci na regeneraci a zdárné přežití. Namáhané tkáně jako je srdeční sval nebo neurony mozku díky tomu vydrží déle. Některé dosavadní výzkumy prokázaly, že Resveratrol účinně a vícestranně chrání srdečně cévní systém tím, že snižuje napětí cév, brání oxidaci LDL cholesterolu, brání nadměrné srážlivosti krve a významně posiluje imunitní systém.


Resveratrol a rakovina:
Neobyčejně významný může být účinek Resveratrolu proti řadě typů zhoubně nádorových onemocnění. Účinek spočívá v tom, že Resveratrol blokuje všechny posloupné procesy, během nichž dochází k mutaci zdravých buněk na buňky s nekontrolovaným množením, tj. na buňky rakovinové.

Resveratrol  a cukrovka:
Vědci odhalili potenciál Resveratrolu také v léčbě cukrovky. Díky zvýšené aktivitě SIRT1 byla zjištěna lepší citlivost inzulínu v buňkách. Při výzkumech bylo dokázáno, že Resveratrol snižuje inzulínovou rezistenci u zvířat krmených potravou s vysokým obsahem tuku, což znamená velkou nadějí pro osoby trpící diabetem druhého typu. V dalších studiích o Resveratrolu bylo zjištěno, že diabetici užívající Resveratrol zlepšili své skore při zkoušce ústní glukózové tolerance.

K čemu Resveratrol přispívá?
- ke zpomalení procesu stárnutí a se stářím souvisejícím poškození buněk a náchylnost k vážným nemocem.
- ke schopnosti selektivně eliminovat množení nádorových buněk.
- k prevenci proti leukémii.
- k prevenci a ochraně před propuknutím zhoubného bujení (rakoviny). 

- ke zvyšení hladiny dalších užitečných enzymů v těle pro posílení imunity.
- ke snižení  hladiny LDL cholesterolu a nasycených mastných kyselin v těle.

- k ochraně před kardiovaskulárním onemocněním.
- k prevenci infarktu myokardu a mozkové mrtvice.
- ke snižení rizika vzniku cukrovky.
- ke snižení rizika obezity.
- může pomoci předcházet degenerativnímu onemocnění Alzheimerovou chorobou, v případě vzniku onemocnění může zpomalit progresi.Zde můžete zakoupit produkty s obsahem Křídlatky japonské

ViNaturae ©2011