HERBÁŘ
Kasia sennová (Senna)
Latinský název: Folium sennae
senna.jpg

Odborné zdroje uvádějí
:
List senny má silný projímavý účinek. Z tohoto důvodu by se měl tento prostředek volit až jako poslední možnost pro vyprázdnění. Pro silné laxativní účinky by se Senna extrakt neměl užívat při neprůchodnosti střev nebo u lidí s chronickými potížemi trávícího ústrojí či při akutních zánětlivých onemocněních střev. Senna extrakt se užívá jako výrazné projímadlo podobně jako odvar z listů nebo výluh. Výhodou extraktu Senny je komformt užívání. Extrakt je možné užít v kapslích namísto pití chuťově nevábného a trpkého výluhu.  Laboratorně připravený extrakt Senny obsahuje minimum sennanigrinů, které mohou u odvarů z listů způsobovat křečovité bolesti.


Farmakologické informace:

Indikace:

Krátkodobá léčba funkční zácpy (po dobu nejdéle jednoho týdne), akutní vyprázdnění střev před diagnostickým, endoskopickým a RTG vyšetřením. Lze použít i při zácpě vzniklé po RTG vyšetření (např. po irigografii).

Kontraindikace:
Ileus, náhlé příhody břišní, zánětlivá onemocnění střev (např.Crohnova choroba, colitis ulcerosa, appendicitis) laktace, děti do 10 let, první trimestr gravidity, v dalších měsících gravidity jen se souhlasem lékaře.

Upozornění:
Senna je určena pouze ke krátkodobému užívání, nejdéle 10 dnů. Chronické užívání může vést k závislosti (návykový syndrom), která může způsobit nerovnováhu tekutin a elektrolytů.

Interakce:
Dlouhodobé užívání přípravku při současném užívání antiarytmik typu I.B, kortikoidů, diuretik a srdečních glykosidů může zvyšovat účinek těchto léků. Přípravek může zvyšovat nefrotoxicitu současně podávaných analgetik s obsahem fenacetinu.

Těhotenství a laktace:
Nesmí užívat kojící matky. Nesmí užívat ženy v prvním trimestru gravidity, v dalších měsících jen se souhlasem lékaře.

Nežádoucí účinky:
U citlivých osob mohou sennosidy způsobit mírné křečovité bolesti břicha. Při dlouhodobém užívání se objevují průjmy s nadměrnou ztrátou vody a elektrolytů (zejména draslíku). V ojedinělých případech se může rozvinout i atonická dysfunkce tlustého střeva.

Předávkování:
Ztráta elektrolytů hlavně draslíku, dehydratace v důsledku častých a silných průjmů. První pomoc je náhrada elektrolytů a rehydratace, u mladistvých a starších osob monitorování hladiny elektrolytů, zejména draslíku.

Mechanismuas účinku:
Extrakt obsahuje antracenové deriváty, flavonoidy a hlavní účinné sennosidy v koncentraci 8%. Glykosidy 1,8-hydroxyantracenového typu, zařazované mezi antiresorptivní a hydragogní laxativa. Působením mikroflory tlustého střeva se redukují na aktivní anthrony a dianthrony (rheianthron, rhein), které stimulují motilitu tlustého střeva a zvyšují rychlost pasáže (snížením resorbce tekutin fekální hmotou). Současně ovlivňují sekreční pochody (stimulace vylučování hlenu a elektrolytů), což se projevuje zvýšeným vylučováním tekutiny. Výsledkem všech těchto pochodů je změkčení stolice a navození reflektorické reakce zvýšenou náplní tlustého střeva. K defekaci dochází po 8 až 12 hodinách po podání.

Farmakokinetika:
Sennosidy nejsou absorbovány v horí části střeva (vstřebává se pouze část a aglykonů), která se metabolizuje v játrech) Neabsorbovaný podíl se působením bakterií tlustého střeva redukuje na aktivní anthrony, které se dále oxidují na aktivní rhein a senidin, nacházející se v krvi ve formě glukuronidů nebo síranů. Po perorální aplikaci se 2-6% sennosidů vylučuje stolicí ve formě chinonů, zatímco 2 až 6% sennosidů, senidinu, rheindianthronu a rheinu se vylučuje vedle stolice i močí. Sennosidy přecházejí v malé míře do mateřského mléka, jsou však fyziologicky neúčinné.

Preklinická data:
Podle údajů odborné literatury je při doporučeném způsobu podání přípravek netoxický. Testy na zvířatech neprokázaly žádnou závažnou akutní toxicitu a rovněž testy chronické toxicity neprokázaly metabolické ani orgánové změny. Dlouhodobé sledování neprokázalo karcinogenní účinek. Riziko genotoxicity anthranoidů pro člověka nebylo dosud jednoznačně prokázáno.

Zdroj informací: http://www.farmaceutika.info/Zde je možné zakoupit produkty s obsahem Senny

ViNaturae ©2011