Celospektrální mechanické extrakty
Tento typ extraktů se obvykle vyrábí v malých manufakturách v limitovaných sériích z geneticky a kultivačně nadprůměrně významných rostlinných surovin, jejichž obsah, potenci a synergii účinných látek by průmyslové zpracování znehodnotilo. Mechanický extrakt je suchý, ultra jemný, organický prášek a prach, extrahovaný z rostlinné hmoty pomocí mechanické odstředivé síly, bez rozpouštědel, bez chemie, pouze čistě fyzikálními prostředky. Mechanické extrakty si zachovávají všechny obsažené látky původní rostliny, jsou celospektrální a ve fytoterapii jsou plnohodnotnou alternativou lihových bylinných tinktur. Vlastnostmi prášku mechanického extraktu je dosaženo efektivního vstřebávání bioaktivních látek sliznicemi do organismu.  Zhotovujeme je pro vás čerstvé až po realizované a uhrazené objednávce, aby měl finální produkt zachovaný co nejvyšší podíl těkavých látek uvolněných při odstředivé extrakci. Mechanické extrakty nabízíme jako volně sypané prášky, standardně plněné kapsle, nebo je zakázkově plníme do kapslí jako bylinné pilulky.

Granulované extrakty
Tento typ extraktů se obvykle vyrábí průmyslově pro farmacii, pro fytoterapeutika, pro doplňky stravy a jiné sériově vyráběné produkty. Vyrábějí se z geneticky a kultivačně průměrných rostlinných surovin, jejichž obsah účinných složek lze potencovat průmyslovým zpracováním poměrovou extrakcí. Uvedený extrakční poměr určuje koncentraci extraktu oproti původní rostlinné surovině. Například poměr 10:1 určuje, kolik dílů organické sušiny bylo použito na výrobu jednoho dílu extraktu. Každý výrobce má vlastní technologii zpracování a používá rostliny rozdílného původu a kultivace. Proto nemusí být každá šarže extraktu jedné rostliny senzorickými vlastnostmi zcela totožná. U poměrových výtažků (4:1, 10:1, 50:1 100:1 atd.) může být rozdílná potence jednotlivých šarží extraktů se stejným poměrovým číslem. To je závislé na genetice, oblasti pěstování a kvalitě výpěstků. Velký vliv má také podnební pásmo, počasí v daném roce, frekvence a intenzita závlah, období sklizně, kvalita půdy, typ pěstování a další faktory. Obsahy účinných látek u standardizovaných extraktů nabízených v tomto e-shopu jsou opsané z deklarací CoA výrobců a dodavatelů. Protože nejsou tyto hodnoty v ČR laboratorně verifikované, deklarujeme je  jako hodnoty maximální. Například originální CoA uvádí hypericin 0,3%, v e-shopu pak deklarujeme hypericin <0,3%, čili obsah hypericinu do 0.3%. Nezaručujeme subjektivní pocit očekávaného účinku v případě, že dojde ke změně šarže, původu nebo výrobce u konkrétního typu granulovaného extraktu se stejnými parametry v jeho obchodním označení.

Izoláty
Izolátem se rozumí samostatná látka nebo materiál získaný z rostliny procesem chemické nebo mechanické separace. Prakticky jde o silný výtažek, koncentrát (> 80%) stejnorodé látky, materiálu nebo sloučeniny.

Organická sušina
Organickou sušinou se rozumí části rostliny nebo celá rostlina, po sběru zpracovaná, čištěná a sušená, porcovaná a drcená na větší nebo menší části, mletá na jemnou drť nebo rostlinný prášek.